Hit je bil sprva opredeljen kot strateška naložba, zatem kot pomembna, v novem predlogu Strategije za upravljanje kapitalskih naložb pa kot portfeljska, torej država namerava izstopiti iz lastništva in svoj delež odprodati.Ingrid Kašca Bucik (RTV Slovenija)