Nipo sta za plačilo are lastnika, Nigrad in Mariborski vodovod, dokapitalizirala vsak s 175.000 evri.A. Č. (RTV Slovenija)