Znano je, da je lastnik družbe pred časom postala slaba banka, ki pa na zadnji skupščini ni potrdila 15-milijonske dokapitalizacije, ker je uprava podjetja ni dovolj dobro argumentirala.Janez Krušič Sterguljc (Žurnal)