Dolini Dragonje svojevrsten čar dajejo razbrazdana pobočja, ozke grape, brzice in skriti slapovi ter opuščeni mlini. Teh je v preteklosti delovalo okoli 40. Dragonja izvira v slemenih visoko nad dolino in je edina slovenska reka, ki izvira v flišu, teče po flišnih kamninah in se po svoji 29-kilometrski poti po flišnih naplavinah izliva v morje pri sečoveljskih solinah. Na pobočjih so tudi kraške jame, ki so v flišu prava redkost.Marjana Virant (Finance)