Mislil sem, da bosta New York in San Francisco postala naši ikoni in naša študijska primera. Toda za nas sta postala vse kaj drugega kot študijska primera. Postala sta zelo zapleteni mesti.Brian Chesky (Airbnb)