Če smo gostom še pred nekaj leti lahko ponujali predvsem počitek, je zdaj tu iskanje tišine in teme.Marjan Hribar (Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj)