Smučišče Petzen (Peca) se prodaja za 1€ (in 1,77 mio evrov zagotovljenih sredstev v deželnem proračunu za celoletno obratovanje smučišča).Žiga Sancin